Barn far illa i Sverige. Och samhället misslyckas ofta med att skydda de mest utsatta barnen. År efter år. Det är upprörande, frustrerande och sorgligt. Mne det finns människor som tänker framåt och har förslag som kan stärka skyddet av barn.

Psykoterapeuten och forskare Madeleine Cocozza skriver i tidningen ETC. Hon har i sin avhandling analyserat hur socialtjänsten hanterar barn som far illa och föreslår fyra genomgripande förändringar.

1. Lyft ut barnskyddssystemet ur socialtjänsten och skapa en barnskyddsmyndighet

Det är inte rimligt att samma typ av utredning ska göras när en förälder frivilligt ansöker om stöd som när omgivningen slagit larm om att barn far illa.

2. Inrätta en barnskyddsutbildning

Idag saknas en utbildning för socionomer som ska skydda barn. Socionom kan man bli utan undervisning om exempelvis våld mot barn. Sedan kan man direkt börja arbeta med barnavårdsutredningar.

3. Inför nationell statistik över barnskyddssystemets tre nivåer

  • Hur många barn anmäls till socialtjänsten? Vem anmäler?
  • Hur många och vilka anmälningar leder till utredning?
  • Hur många barnavårdsutredningar genomförs?

Idag saknas statistik på nationell nivå.

4. Ta bort det politiska steget i tvångsomhändertagande

Cocozza menar att risken är stor att kommunernas ekonomi och inte barns behov av skydd blir avgörande vid besluten när politiker bestämmer. Barns behov av skydd säkras enligt henne om en professionell utredning direkt föreläggs en förvaltningsdomstol.

Categories:

Comments are closed