Jag blir inte klok på hur det där med åldersgränser fungerar. Så här skriver Systembolaget på sin hemsida:

Försäljarna är skyldiga att kontrollera åldern. Att sälja till någon under 20 år är förbjudet enligt alkohollagen och straffbart. Därför frågar vi hellre en gång extra. Är du under 25 år eller ser ung ut – visa för enkelhetens skull alltid legitimation när du kommer till kassan.

Ålderskontrollen är mycket viktig för oss. Vi jobbar hela tiden på att vässa den, bland annat med ständiga internkontroller, så att alla som ser ut att kunna vara under 25 år ska bli ombedda att visa legitimation.

Det är viktigt att kunna visa upp legitimation även när man vill köpa cigaretter, ta en öl på krogen eller bara vill komma in på en klubb. Ansvaret ligger på de vuxna, de som säljer eller står i dörren. Inte på de som är unga eller barn. Det är liksom införstått att tonåringar ibland gör sådant som inte är bra för dem, och att det då är de vuxna som ska stå för kontrollen. Tonåringar är kända för att ibland vilja tänja på gränser och för att inte alltid förstå sitt bästa, eller vad de klarar av. Det är därför vi har åldersgränser.

Men det här fungerar bara ibland. Det gör mig rätt förvirrad.

När barn utnyttjas för sexuella ändamål fungerar det helt annorlunda. Det skildrades i Dokument inifrån igår. Då ska den vuxne av någon för mig outgrundlig anledning veta, eller ha anledning att misstänka att den unge inte har uppnått femtonårsgränsen eller artonårsgränsen för att dömas för brottet.  Så, när en vuxen säljer alkohol eller cigaretter finns alltså en absolut åldersgräns. Det spelar ingen roll hur tonåringen sett ut eller klätt sig, för det är den vuxnes ansvar att kolla åldern. När en vuxen har sex med en ung person, eller köper sex av en ung person, så gills det inte om den unge ser äldre ut, ljuger om sin ålder eller bara låtit bli att upplysa om hur gammal hen är.

Har vi inte lagstiftningen om våldtäkt mot barn just för att barn under femton inte kan anses kunna ge samtycke till sex med vuxna? Vad säger att ett barn som är moget på utsidan skulle vara mognare på insidan? 

Särskilt konstigt blir det när en vuxen betalat för att ha sex med ett barn. Det är ju olagligt att köpa sex hur som helst. Och köper man sex av någon som fortfarande är ett barn så borde straffet vara strängare, oavsett om barnet berättat om sin ålder och oavsett hur barnet klär sig eller ser ut. Den vuxne borde ha ansvaret för att kontrollera åldern, precis som på Systembolaget.

Ett hett tips är att alltid kolla upp åldern när en sexpartner ser ung ut. Är man osäker på åldern kanske man ska avstå. Och struntar man i det borde man dömas.

Comments are closed