Jag uppskattar människor som vänder på perspektiven, som ser till att vi ser saker ur nya synvinklar. Det är just vad Lars H Gustafsson gör i en artikel i Göteborgsposten. Bakgrunden är en debatt som initierades av David Eberhard. Han är oroad över att barnen tagit makten i Sverige och har skrivit en bok om det. Där beskriver han att vi i Sverige blir allt mindre benägna att tillrättavisa barn. Enligt honom uppfostrar vi inte alls. För all uppfostran innebär gränssättning. Och det anses, enligt Eberhard, i dagens kultur vara fult.

Artikeln har följts av en mängd inlägg, men Lars H Gustafssons borde vara det sista. Allt är sagt!

Han skriver att barn sent omsider börjat få sina grundläggande mänskliga rättigheter respekterade och att det är positivt. Att en del vuxna ser detta som ett hot kan man ta med ro, eftersom det är sådant man får räkna med när demokrati utvecklas och makt omfördelas.

Just så är det!

Categories:

Comments are closed