Alla barn i Sverige har samma rätt till hälso-och sjukvård. Barn som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Asylsökande barn är inget undantag, i alla fall inte i teorin. I verkliga livet ser det tyvärr annorlunda ut.

Idag slår Röda Korset larm om att Sveriges psykvård inte klarar av att hjälpa de barn och vuxna som flyr till hit. Röda Korset beräknar att ungefär en tredjedel av de som flyr hit lider av posttraumatisk stress. Många är barn, en del ensamkommande barn utan familj eller annat naturligt kontaktnät. Det är en försvårande omständighet, eftersom omgivningens stöd är så viktigt för återhämtningen.

Malmö, Mölndal, Solna eller Sigtuna är de kommuner som de flesta ensamkommande flyktingbarn först kommer till vid ankomsten till Sverige.  Möjligheten till behandling för barnen är ofta otillräcklig, socialchefen i Mölndal beskriver resurserna för asylsökande barn som obefintliga och försöker få fram mer BUP-resurser.

Mönstret känns igen. FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) anser att det är bekymmersamt att det finns stora skillnader mellan olika kommuner, landsting och regioner i Sverige vad beträffar genomförandet av Barnkonventionen. Barnrättskommittén rekommenderar att Sverige ökar sina insatser för att övervaka och följa upp beslut som fattas på kommun- och landstingsnivå så att man kommer till rätta med skillnaderna. Hälso-och sjukvården brister alltför ofta när det gäller att ta ansvar för våldsutsatta barn.

Det är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser att inte ta det ansvaret.  Våld och övergrepp mot barn är en allvarlig hälsorisk, och särskilt allvarligt är det för de barn som utsatts för flera olika typer av trauman.  Varje krona som investeras för att ge barn möjlighet att rehabiliteras är välanvänd!

Det jag inte förstår är tanken att asylsökande barn skulle vara en särskild grupp som får mindre av resurser, eller andra insatser än övriga barn. Den uppdelningen har jag alltför ofta stött på, barn nekas vård just för att de inte har asyl. Utan att göra en individuell bedömning bestämmer sig BUP för att situationen är för osäker för att ge behandling, och avvaktar ett beslut om uppehållstillstånd. Det är fel. De barn som är våldsutsatta eller traumatiserade ska få en individuell bedömning och adekvat stöd och behandling. Vi måste sluta göra skillnad på våra barn och andras ungar. Asylsökande barn i Sverige är våra barn!

Categories:

Comments are closed