Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar allvarlig kritik mot BUP i Stockholm. Det har lett till att ansvariga chefer säger upp sig och en ny ledning tillsatts.

Dagens Nyheter har i en rad artiklar granskat slutenvården inom BUP i Stockholms län. Det de har berättat har skrämt mig. Jag har ännu inte läst IVO:s rapport, men blir nu än mer oroad. Vad är det som hänt? Om kritiken är så allvarlig att cheferna säger upp sig är det illa.

Jag hoppas att det kristeam som nu tillsätts för att styra upp verksamheten hittar rätt väg. De barn som vårdas inom slutenvården är redan fruktansvärt utsatta. De förtjänar den bästa vård som går att få.

Kritiken gör mig rädd. Jag önskar att jag var förvånad, men det är jag inte.

Categories:

Comments are closed