Aftonbladet har en artikelserie om psykisk ohälsa bland unga i Sverige Idag är jag intervjuad. Självmorden […]
Många reagerar efter dödsfallet i Karlskrona. Barnombudsmannen skriver att socialtjänsten måste få förutsättningar att klara sitt […]
Att vara barn när pappa mördar mamma är en av de värsta situationer jag kan föreställa […]