– Ja, vi har funnit att man har en timma per dag mot barn och vårdnadshavare och av den tiden har man en kvart per dag till direkta barnsamtal. Övrig tid är administration eller dokumentation…

Så säger regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve i en radiointervju. Det är en verklighet jag känner igen. Men det kan väl inte vara meningen?

Jag är övertygad om att de flesta vuxna i vårt land ser utsatta barn som ett prioriterat område. Misshandlade barn, utnyttjade barn, vanvårdade barn, vilsna barn som utsätter sig själva för fara, de behöver alla att vuxenvärlden och samhället ser dem, bryr sig och agerar.

Socialtjänsten tycks inte klara av att fylla den funktionen.

Barnombudsmannen föreslog i sin årsrapport 2011 att socialtjänsten skulle reformeras och omvandlas till en barntjänst. Bakgrunden var att barn som utsatts för våld i nära relationer vittnade om att socialtjänsten sällan tagit en aktiv roll i deras liv. När socialtjänsten trots allt omnämndes framstod den som passiv, fokuserad på de vuxna och ovillig att lyssna.

Slutsatsen blev att det behövs en barntjänst som:

  • Är väl känd bland barn
  • Är lättillgänglig för barn
  • Lyssnar på barn
  • Bemöter barn med respekt och kunskap
  • Ger alla barn en egen kontaktperson

Själv skulle jag vilja lägga till att det behövs fler yrkeskategorier inom socialtjänsten. Socionomer är bra, men de är som regel generalister och kan inte klara av alla de specialiserade krav som utredning och åtgärder ställer. Vi behöver pedagoger, jurister, psykologer och läkare inom den nya barntjänsten!

Så, se till att reformera socialtjänsten! Det är bråttom. Vi har massor av kompetent och engagerad personal som längtar efter att få tid att möta föräldrar, barn och unga, men som håller på att ge upp för att de inte har förutsättningar för att göra ett bra jobb. Vi har massor av barn och unga som väntar på att någon ska se dem, lyssna och agera.

I mars lanserade Stiftelsen Allmänna Barnhuset en ny webbplats som jag varit projektledare för. Den handlar om sexuella övergrep mot barn. Vi har tagit fram sidan tillsammans med barn och unga, med och utan erfarenhet av att utsättas för övergrepp, och de ger råd till vuxna som arbetar med barn. Men råden skulle kunna gälla vuxna som möter barn som far illa av många olika skäl:

  • Visa att du bryr dig och var gärna personlig!
  • Förklara vem du är och vad du kan göra!
  • Barn ska få prata med samma vuxen! Det tar tid att få förtroende!
  • Var ärlig, håll vad du lovar och skvallra inte!
  • Miljön är viktig!

Ta barnen på allvar! Det är egentligen så enkelt och så självklart, men det kräver tid! Mer än en kvart om dagen…

Categories:

Comments are closed