Idag är det Förintelsens minnesdag och medierna fylls av vittnesmål om de vidriga grymheter som utspelades för så länge sedan. Det är 70 år sedan Auschwitz stängdes och det finns fortfarande människor som överlevde och kan berätta.

Judar, romer, homosexuella och oppositionella sågs som förhatliga, de fängslades och mördades. Men även de som var svaga rensades ut.

Förintelsen började med funktionshindrade barn är titeln på en debattartikel i tidningen Dagen. Thomas Jansson som är förbundsordförande för Riksförbundet FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) beskriver hur den tyska regeringen 1939 utfärdade en förordning som bestämde att barn under tre år med funktionsnedsättning skulle registreras. Det blev början på ett massmord.

Många av barnen skiljdes från sina föräldrar och svältes till döds. Äldre barn och vuxna med funktionsnedsättning och psykisk sjukdom fördes bort till gaskammare och avrättades. Det uppskattas att en miljon människor med funktionsnedsättningar antingen mördades, steriliserades eller utnyttjades som slavarbetskraft.

I förordet till sin bok Vårt förakt för svaghet skriver Harald Ofstad ”Antisemitismen är inte det väsentliga i nazismen. Det väsentliga är läran om att den starke ska härska över den svage, och att den svage är föraktlig emedan han låter sig behärskas.”

Nazismen bygger på idén om den starkes rätt.  Den som är svag är enbart värd förakt och dukar under.

Idag  är Förintelsens minnesdag. Idag ska vi minnas alla de människor som drabbades.

Categories:

Comments are closed