Barn med funktionsnedsättningar utsätts mycket oftare för våld och förtryck än andra barn. Det konstateras i […]
Brott med unga inblandade ska utredas snabbare, enligt en utredning som lämnades till justitieminister Beatrice Ask […]
  När jag gick på psykologlinjen gjorde jag min praktik på PBU. Jag blev väldigt väl […]
Förra veckan var jag inbjuden av socialutskottet att föreläsa på ett internt kunskapsseminarium i riksdagen. Det […]
Läser Dagens Nyheters ledare idag. Livsfarlig medikalisering är titeln. Den berättar om att både andelen och […]
Jag har arbetat för att utveckla och sprida modellen med Barnahus sedan 2004. Då fanns det […]
Vart man än söker för psykisk ohälsa ska man tas emot, få relevanta insatser eller hjälp […]
Intensiv vecka. Många spännande möten med barn och med professionella. Men en sak fastnar och gnager. […]
Nio BUP-psykologer skriver idag i Svenska Dagbladet om en verksamhet i kris. De refererar till den […]
Idag har jag pratat i Aula Magna på Stockholms universitet. Det var Lärarhögskolan som anordnade en […]