När vuxna sviker

Tidningen Metro sätter idag igång en kampanj mot sexuella övergrepp mot barn. Tidningen är fylld av artiklar om ämnet. Jag och många andra är intervjuade. Jag gillar att de har ett tydligt syfte med sin rapportering. De vill få till stånd en förändring! I hemmen, i skolan och inom idrottsrörelsen behöver sexuella övergrepp mot barn bli synliga.

Jag bidrar gärna och hoppas på resultat!

Dagens förstasida i Metro

Dagens förstasida i Metro

 

Samhället är ofta en dålig förälder. Men det kan bli ännu sämre.

Idag berättar Metro om en dom där en liten flicka ska återförenas med sin mamma efter att ha varit familjehemsplacerad.  Socialtjänsten ville att barnet skulle stanna i sitt familjehem, rätten beslutade att hon skulle tillbaka till mamma. Bakgrunden är att flickans pappa dömts för att ha misshandlat henne. Enligt Metro så larmade mamman varken polis eller sjukvård när hennes make misshandlade den då fyra månader gamla dottern så svårt att han bröt hennes ben och därefter lät det skadade barnet ligga utan vård i flera dagar. Hon dömdes till sex månaders fängelse, som hon ännu inte avtjänat.

Jag är intervjuad i tidningen, men har naturligtvis ingen aning om rättens beslut är rätt eller fel. Har man alla bakgrundsfakta vet man bättre, men även om man har det är det svårt att sia om framtiden. Samhället är ofta en dålig förälder. Biologiska föräldrar kan vara lika dåliga, bättre eller sämre…

Att ta barn från föräldrarna är en sista utväg när allt gått fel. Många familjehemsplacerade ban längtar efter sina föräldrar, alltför många slussas mellan många olika hem och känner sig aldrig välkomna. Men hur blir återföreningen med en biologisk förälder för ett litet barn som rotat sig i ett familjehem och inte minns något annat? Vad är barnets bästa?

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Utredningen har som syfte att stärka rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU. Utredningen ska redovisas i slutet av oktober i år. De har en svår uppgift, och det ska bli spännande att se vad de kommer fram till.